Visuel Kalender

Visuel Kalender er et færdigudviklet webbaseret IT- kommunikationssystem, som er første produkt i AB Solutions. Visuel Kalender startede som et afgangsprojekt, som forløb over 5 mdr. Projektet blev i første omgang lanceret som et rent fiktivt system på papirform. Projektets hovedformål var at undersøge forskellige metoder til, at kunne optimere personalets arbejdsgange. Desuden at optimere kommunikationen generelt, herunder med henblik på, at kunne udnytte ressourcerne mere optimalt, som i sidste ende skal forbedre servicen for den enkelte borger.

Visuel Kalender er et system, som holder medarbejderne opdateret med dagens gøremål, aftaler, meddelelser samt andet, som måtte være relevant i døgnets 24 timer. Visuel Kalender fungerer således, at systemet er online på en informationsskærm, som placeres centralt på afdelingen. Systemet fungerer rent teknisk som et webbaseret system, hvorved alle nye informationer og opdateringer kan ske minut for minut. Indtastning af informationer, aftaler eller ændringer i rutiner, kan således klares overalt, så længe der er en pc med internetadgang til rådighed.

Idéen bag Visuel Kalender har fra starten været, at optimere arbejdsrutiner, forbedre kommunikationen internt og eksternt og simpelthen skabe mere overblik for den enkelte medarbejder. Visuel Kalender tager udgangspunkt i Lean tankegangen, hvor vi bl.a. sigter mod nedbringelse af dobbeltarbejde og fejl.

Det har været afgørende i udviklingen af Visuel Kalender, at systemet er meget brugervenligt. Det har været sigtet, at Visuel Kalender skal være så brugervenligt, at det er unødvendigt at sende medarbejderne på kursus. Blot ved en simpel manual og kort forklaring, kan systemet anvendes. Dette sikrer, at medarbejdere som ikke nødvendigvis har IT kendskab, kan anvende systemet.

Se brochure for Visuel Kalender

© AB Solutions
Chr. Kellersvej 4A
7080 Børkop
kontakt@absolutions.dk
+45 6054 8419